Welkom bij stichting nijdier

Navigatie

 

Beleidsplan

Voor het jaar 2019 en volgende wordt nadrukkelijk aangesloten bij het eerder door het bestuur vastgestelde beleidsplan 2019-2022.

Volgens de daarin weergegeven doelstellingen van de stichting wordt contact gezocht met instellingen op het gebied van dierenwelzijn en worden concrete aanvragen beoordeeld op toewijsbaarheid. Dat heeft tot hulpvragen en toekenningen geleid. Er zijn reeds bedragen uitgekeerd en ook concrete toezeggingen gedaan die een nader vervolg krijgen.

De stichting zal voortgaan op deze weg en volgens het beleidsplan 2019-2022 de doelstellingen van de stichting trachten te verwezelijken. Dat betekent in concreto dat het bestuur ernaar streeft €100.000,- per jaar aan dierenwelzijn te spenderen. Om meerdere instellingen te kunnen helpen en omdat het vermogen van de stichting anno 2022 en daarna verder af zal nemen is het maximum van toe te kennen bedragen verlaagd naar 5.000,-. Dit bedrag is uiteraard ook afhankelijk van wat met de bijdrage bereikt kan worden. Gedane toezeggingen zullen hierdoor niet worden beïnvloed. NB Per 2022 zal het beleidsplan worden geactualiseerd.

 

Het beleidsplan is hier te vinden: Beleidsplan